Trò chuyện về Sống ảo, ảo đến bao nhiêu cho vừa?

Trò chuyện về Sống ảo, ảo đến bao nhiêu cho vừa?

Internet được ví như siêu cao tốc – một tập hợp vô hạn những con đường vô hình tỏa ra theo mọi hướng, kết nối với nhau, đồng thời mở rộng không ngừng. “Internet và mạng xã hội đem đến cảm giác tự do. Chúng ta tin mình nắm quyền chủ động. Thực tế chúng ta lại bị chi phối bởi chính mạng lưới ấy.” Chúng ta cần một bức tranh toàn cảnh về thời đại Internet cùng những gợi ý để mỗi chúng ta xác định lại bản thân giữa thế giới phẳng đầy biến động này. Và chúng ta sẽ tìm thấy tất cả điều ở trên trong Sống ảo, ảo bao nhiêu cho vừa? của tác giả Nam Lâm.

Read More