Review của người đọc

CHIẾN BINH CẦU VỒNG

 Bài cảm nhận của Fuu Chan Chiến binh cầu vồng là cuốn sách mà bố tôi “vui vẻ” thanh toán cho tôi trong 2 tháng gần đây, khi bố đã đọc sơ qua nó. Bố tôi [...]