Review của người đọc

Review Homo Deus (Vũ Vương)

Cuốn này chủ yếu nói về những suy đoán của tác giả về loài người trong tương lai dựa trên những tiến bộ khoa học kĩ thuật của con người, liệu chúng ta [...]

DANH SÁCH CỦA SCHINDLER

Bài của bạn Ngô Vinh đăng trong Nhã Nam reading club. Đến với DANH SÁCH CỦA SCHINDLER là đến với một hành trình đầy bi thương và xúc động, nơi lằn ranh mỏng [...]