Nhã Nam Reading Club

Review Quái thú

[Review của Minh Tú Phạm‎ trên Nhã Nam reading club] Quái thú của thiên nhiên, con quái thú với bộ lông đen mượt và đôi mắt vàng rực hay quái thú trong chính con [...]

DANH SÁCH CỦA SCHINDLER

Bài của bạn Ngô Vinh đăng trong Nhã Nam reading club. Đến với DANH SÁCH CỦA SCHINDLER là đến với một hành trình đầy bi thương và xúc động, nơi lằn ranh mỏng [...]