Review

[Book of the year 2017] Hồ

Bài dự thi Book of the year năm 2017 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.   Có thể đối với người khác, Momoi Gimpei là một con quỷ ghê tởm và đầy khinh miệt, [...]