Review

BỐ CON CÁ GAI | Jo Chang In

“Hạnh phúc là gì nhỉ?” Bố đã nói thế này này. “Đó là có thể sống cùng với người mình yêu thương, và có thể làm bất cứ điều gì vì người [...]

ĐÊM NÚM SEN – TRẦN DẦN

Nếu chọn một trong những “bom tấn” của văn học Việt Nam trong năm nay, thì tôi nhất định chọn Đêm núm sen của Trần Dần. Tôi nói vậy không phải [...]