Review

CHIẾN BINH CẦU VỒNG

 Bài cảm nhận của Fuu Chan Chiến binh cầu vồng là cuốn sách mà bố tôi “vui vẻ” thanh toán cho tôi trong 2 tháng gần đây, khi bố đã đọc sơ qua nó. Bố tôi [...]