Nhã Nam giới thiệu

Thất khách tháng 7

Nhà văn cũng như bất kì ai trong chúng ta, là những vị khách tạm ghé chốc lát trong quán trọ cuộc đời. Thế nhưng họ có dáng vẻ của những vị khách đi lạc [...]