[Nhã Nam Review] – Khi trái tim còn đập – Maylis de Kerangal

[Nhã Nam Review] – Khi trái tim còn đập – Maylis de Kerangal

Trước khi đến với sự kiện “𝐊𝐡𝐢 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐭𝐢𝐦 𝐜𝐨̀𝐧 đ𝐚̣̂𝐩” với những câu chuyện về hiến tạng vào 18𝙝00 𝙣𝙜𝙖̀𝙮 𝙢𝙖𝙞, 𝙩𝙝𝙪̛́ 𝘽𝙖 (03/12/2019) 𝙩𝙖𝙞 𝙏𝙧𝙪𝙣𝙜 𝙩𝙖̂𝙢 𝙑𝙖̆𝙣 𝙝𝙤́𝙖 …

Read More