QUÀ TẶNG

Quà tặng từ Facebook Nhã Nam

*NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI, hãy gửi tin nhắn cho Cô thủ thư Nhã Nam:https://www.facebook.com/cothuthu.nhanam.7.

*Cô thủ thư sẽ tổng hợp thông tin và gửi hướng dẫn nhận quà cho bạn vào 17h00 ngày 07/01/2019.
Bạn cần gửi tin nhắn trước thời điểm này, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình.

*Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 15/01/2019, TRONG GIỜ VÀ NGÀY HÀNH CHÍNH theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng). Các tỉnh khác quà tặng cũng được chuyển đi từ ngày này. 

20 Lịch Đường về bao cấp: 
* Nhận trực tiếp tại 59 Đỗ Quang: 
Bich Ngoc Le https://www.facebook.com/mot.metruoi50
Nguyễn Thị Thùy Dươnghttps://www.facebook.com/meocon.nguyen.399
Thảo Han https://www.facebook.com/thaohancoc
Hạnh Nguyễn https://www.facebook.com/Batobatabate
Duy Khương https://www.facebook.com/dylanndk
Đoàn Minh Thư https://www.facebook.com/vien.keo.1257
Nguyễn Ngọc Linh https://www.facebook.com/mua.linh.758
H Tr Nguyen https://www.facebook.com/ObaYozo
Phuong Minh Nguyen https://www.facebook.com/minh.p.nguyen.94
Nguyệt Nguyễn https://www.facebook.com/ngngu09

*Nhận trực tiếp tại Nhã Nam Thư Quán, 43R Hồ Văn Huê 
Nguyễn Hồng Hạnh https://www.facebook.com/Hanhnguyee
Ngô Bân Mai https://www.facebook.com/profile.php?id=100009291828489
Phương Thư https://www.facebook.com/thu.thai.3344
Thanh Dung Lam https://www.facebook.com/dungmoon
Thành Đạt Nguyễn https://www.facebook.com/profile.php?id=100006438716951
Cát Cánh https://www.facebook.com/cat.canh.988926
Thái Hoà https://www.facebook.com/thai.hoa1105
Thành Duy https://www.facebook.com/profile.php?id=100007386618623
Ngoc M. Trinh https://www.facebook.com/Im.My.Ngoc
Phương Thúy Nguyễnhttps://www.facebook.com/phuongthuy.nguyen.5602

01 cuốn Bệnh vẩy nến nơi vĩnh hằng 
Người Giao Bánh https://www.facebook.com/pe.xju.520?__tn__=lC-R&eid=ARB7ZRO4gX_jfarf4pmnsR9QMs_br-HTbPemh1ML5rWnN315R-dVkXS5yEBWfRb96oSa9Xtzqe2WR8Qi&hc_ref=ARTUvCpXduGd9-q5OmpLi2JVyhkdQBnO5azA3RO01LGqemNO9Q_iGcDGOdN-hw1fFKk&__xts__%5B0%5D=68.ARBZEqaxoDhyYl9ysDUvBsjyfEurbo3QXi1BY5Lgp1KugaJXScpoYS3E74aHF00X68VCTSPlyYiHkEcEUvbGTM98ZD6b7SJVL68qJlW-tixB4xdMkCqvJBI46tlpJcj5slmKavOJ-d5UIEIyY8OF1LjOK2ScMHxSnEqwLGsalZ6BZqR_A5zdRQGvOXK6GkzJsn507mAM3kmoyq6qOxGgesYAB476z3i0Z3sLXLQ8tHJyZJtzoys7UHrirKJnciYCyfGBCof4UEfxO8c39Wc6eETfdviQngQV3UJiSPjkZFzbm6Odi92u9LTYCVWcbYYE7sne63nd9HdcbKRvlJdbs6am8h9aaP0W9bJNIR5dYHDsm6QaLEE0Yt-XfyNyIZWU3mUOGOlMACNErKNA92E6M3M

03 Lịch Đường về bao cấp 
Cẩm Như https://www.facebook.com/cam.co.14?__tn__=lC-R&eid=ARD4e8cp1zFwlP4F7Ul5ywqxTESH6CoJDowNRLqPQlVtQMyKIHZaxDyihwK-LRWFkz3olIZgsmC6lgRZ&hc_ref=ARRg5ivhUekp5YY1LofcypZR7jXa2R54HRlkzCkJ06jWrEb-9QLdBniqJA8PNyyzXGU
Thu Thảo https://www.facebook.com/thuthaotran5299?__tn__=lC-R&eid=ARDd0xoALpV7PvYE-ynFozaADlAvoMo2OgFTMKo6gOr24QK38W7DKnHfvPHGUcSQa-m1Md3xMdIqe5Go&hc_ref=ARQ9ElHNblABKbo3cdwodIFTI00iZh8D3yMJJkx3FzZIq6L_90iru2g2RHWceTeZE5I
Lương Cẩm Tú https://www.facebook.com/tofugxz?__tn__=lC-R&eid=ARB4CGBmWr30xSx4Vgj-6Gpd1T2wIvuNPKBw1U25pE_cTT3VqEgguaokhtQSsHnjkma_XBuAkvu8nBd5&hc_ref=ARTMLoJzGrio4HyjbiiOlnDUWD30DiDyFkuo9Azr5cI4y3WdM183Vexmtqiw-SctUTk

Danh sách người nhận quà ngày 18/07/2018 trên trang Facebook Nhã Nam

QUÀ TẶNG

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI, hãy điền thông tin vào link này: https://tinyurl.com/QuaNhaNam2018

CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 20/8/2018, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 28/8/2018, TRONG GIỜ VÀ NGÀY HÀNH CHÍNH theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng). Các tỉnh khác quà tặng cũng được chuyển đi từ ngày này.

01 voucher 200k
Emily Camellia https://www.facebook.com/chibi0gaga?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Tại sao người thành đạt hay dùng ví dài
Trịnh Hoàng Mỹ Linh https://www.facebook.com/trinh.linh.773?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Hachiko chú chó dấu yêu
Vovan Tan https://www.facebook.com/vovan.tan.775?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Dám bị ghét
Lê Thị Hảo https://www.facebook.com/thihao.le.73?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Tâm cảnh
Sera Chan https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Kafka bên bờ biển
Paul Lưu https://www.facebook.com/an.sy.7503?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Nhà giả kim
Hoa Giang https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Lắng nghe gió hát
Minh Đẵng https://www.facebook.com/pminhdang?fref=ufi&rc=p

02 cuốn Animorphs #3 Cuộc xâm lược dành cho 02 bạn
Nguyễn Hươngg https://www.facebook.com/hung.buiphi.50?fref=ufi&rc=p
Anh Ốc https://www.facebook.com/oc.anh.1?fref=ufi&rc=p

02 cuốn tự chọn (dưới 150k) dành cho 02 bạn
Vũ Thu Phương https://www.facebook.com/phongmum?fref=ufi&rc=p
Hồng Lê https://www.facebook.com/lthong2015?fref=ufi&rc=p

10 móc khóa dành cho 10 bạn
Híu https://www.facebook.com/minh.hieu.2203?fref=ufi&rc=p
Tái Thụy Nhất Hạ https://www.facebook.com/profile.php…
Mina Spears https://www.facebook.com/minaspears696996?fref=ufi&rc=p
Nguyễn Hà https://www.facebook.com/nhatkyhacgiay.nth.bn?fref=ufi&rc=p
Nguyễn Thư https://www.facebook.com/nguyenthu3131997?fref=ufi&rc=p
Kelly Nguyen https://www.facebook.com/profile.php…
Diễm Quỳnh https://www.facebook.com/profile.php…
PhuongThuy Nguyen https://www.facebook.com/profile.php…
Linh Linh https://www.facebook.com/thienthankemtuyet.muadong…
Hạnh Hoàng https://www.facebook.com/profile.php…

04 cuốn sổ kraft dành cho 04 bạn
Loan Thanh Pham https://www.facebook.com/phamthanhloan288?fref=ufi&rc=p
Thanh Lan Nguyễn https://www.facebook.com/potaytau?fref=ufi&rc=p
Mộc Miên https://www.facebook.com/profile.php…
Mộc Mộc https://www.facebook.com/van.kewi?fref=ufi&rc=p

02 cuốn sổ bìa ivory kép, gáy lò xo dành cho 02 bạn
Nguyễn Lâm Oanh https://www.facebook.com/laamoanh…
Bùi Kiều Trinh https://www.facebook.com/trinhbui2502…

Kết quả minigame tặng sách trên Facebook Nhã Nam ngày 11/8/2018

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI, hãy điền thông tin vào link này: https://tinyurl.com/QuaNhaNam2018

CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 13/8/2018, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 21/8/2018, TRONG GIỜ VÀ NGÀY HÀNH CHÍNH theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng). Các tỉnh khác quà tặng cũng được chuyển đi từ ngày này.

01 cuốn Ta ba lô trên đất Á
Hiền Lê https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Animorphs #3 Cuộc đối đầu
Linh Khánh https://www.facebook.com/profile.php…

Combo 01 túi canvas và 01 sổ bìa craft
Lâm Duẫn https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Bóng ma trong nhà hát
Nguyễn Tiểu Hạ https://www.facebook.com/hannah.nguyen.9484?fref=ufi&rc=p

01 cuốn sách tự chọn (dưới 150k)
Thương Huyền https://www.facebook.com/nguyenthuonghuy…

02 cuốn sổ bìa kraft
Do Hanh Dung https://www.facebook.com/dung.dohanh?fref=ufi&rc=p
Nguyễn Ngọc Sang https://www.facebook.com/el.sang.52?fref=ufi&rc=p

01 cuốn sổ bìa ivory in màu
Mộc Nhiên https://www.facebook.com/moc.nhien.EtW…

01 cuốn Thương nhớ thời bao cấp
Su Mint https://www.facebook.com/sumint.susu?fref=ufi&rc=p

01 cuốn 13 lý do
Thiên Chân Bách Tà https://www.facebook.com/nhamannhi?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Animorphs #1: Cuộc xâm lược
Đào Phương https://www.facebook.com/profile.php…

® Đinh Thị Như Nguyệt. Ảnh tham gia Ảnh đẹp Quote hay 2016

Kết quả mini game tặng quà trên fanpage Nhã Nam ngày 28/07/2018

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI, hãy điền thông tin vào link này: https://tinyurl.com/QuaNhaNam2018

CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 30/7/2018, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 7/8/2018, TRONG GIỜ VÀ NGÀY HÀNH CHÍNH theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng). Các tỉnh khác quà tặng cũng được chuyển đi từ ngày này.

01 cuốn Ai được gì và tại sao
Bùi Điền Trung https://www.facebook.com/buidientrung214…

01 cuốn Mèo Pete – Tớ yêu đôi giày trắng
Diep Quang https://www.facebook.com/diep.quang.35?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Bước chậm lại giữa thế gian vội vã
Thùy Trang https://www.facebook.com/thuytrang.bui.58?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Mười ba lý do
Cường Phạm https://www.facebook.com/bomberman.rocket?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Bàn về văn minh
Thu Hien Nguyen https://www.facebook.com/profile.php…

® Nguyễn Ngọc Thủy Ảnh tham gia “Ảnh đẹp – Quote hay 2016”

Kết quả minigame tặng quà trên Facebook Nhã Nam (21/07/2018)

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI, hãy điền thông tin vào link này: https://tinyurl.com/QuaNhaNam2018

CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 23/7/2018, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 30/7/2018, TRONG GIỜ VÀ NGÀY HÀNH CHÍNH theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng). Các tỉnh khác quà tặng cũng được chuyển đi từ ngày này.

01 quyển Mẹ ăn ngon con mạnh khỏe
Mac Huyen Trang https://www.facebook.com/trang.machuyen.3?fref=ufi&rc=p

01 cuốn sổ bìa ivory kép
Nguyễn Viết Bắc https://www.facebook.com/vietbac.namdan?fref=ufi&rc=p

01 cuốn sổ bìa kraft kép dành cho mỗi bạn
Kim Tuyền https://www.facebook.com/profile.php…
Trần Thị Hồng Vân https://www.facebook.com/hoacattuong.hoa.5…
Chi Nguyễn https://www.facebook.com/chi281101?fref=ufi&rc=p
Thúy Nga https://www.facebook.com/vuvu55…
Dương Gia Bảo https://www.facebook.com/duongiabao96?fref=ufi&rc=p
Sora Iro https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Nhật ký nước mắt
Tú Nguyễn Văn https://www.facebook.com/nvt1105…

01 cuốn Nước Mỹ nhìn từ bên trong
Huệ Nguyễn https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Trở về nơi hoang dã có chữ ký tác giả
Hà Thu Phạm https://www.facebook.com/hathu216…

01 cuốn sách tự chọn (dưới 100k) dành cho mỗi bạn
Nguyễn Thu Giang https://www.facebook.com/hapss.giang?fref=ufi&rc=p
Lâm Hoàng Phúc https://www.facebook.com/gio.thienthan.75?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Homo Deus – Lược sử tương lai
Hoàng Lý Minh https://www.facebook.com/ironoyasakami888?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu
Thu Hải Đường https://www.facebook.com/cua.thao.566…

01 cuốn Snofrid ở miền đồng thảo
Khanh Dang https://www.facebook.com/khanh.dang.90410834?fref=ufi&rc=p

® Trần Nguyễn Duy Thái – Ảnh đạt giải “Ảnh đẹp Quote hay 2016″

Kết quả tặng quà trên fanpage Nhã Nam (14/7/2018)

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI, hãy điền thông tin vào link này: https://tinyurl.com/QuaNhaNam2018

CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 16/7/2018, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 24/7/2018, TRONG GIỜ VÀ NGÀY HÀNH CHÍNH theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng). Các tỉnh khác quà tặng cũng được chuyển đi từ ngày này.

01 cuốn Giỏi tiếng Anh không tốn mấy đồng
Huyen Nguyen https://www.facebook.com/huyenmail?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Bóng hình của gió
Tchya Suo https://www.facebook.com/suo.tchya?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Ai biết đâu ngày mai
Ngo Vinh https://www.facebook.com/ngo.vinh.397?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Bước chậm lại giữa thế gian vội vã
Nhật Vy https://www.facebook.com/nhat.vy.7186?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Khuyến học
Quản Khánh Toàn https://www.facebook.com/toan.quankhanh.3…

05 cuốn tự chọn (dưới 150k) dành cho 5 bạn
Duy Ý Lê https://www.facebook.com/profile.php…
nguyễn Phương Thảo https://www.facebook.com/nhocloveyoona?fref=ufi&rc=p
Genie Nguyễn https://www.facebook.com/taylorhoanglong…
Hoài Thương https://www.facebook.com/alwsarina…
Duong Tien https://www.facebook.com/duongtien.dgt…

02 cuốn 13 lý do dành cho 2 bạn
Anh Minh Nhật https://www.facebook.com/luu.sokhanh.395?fref=ufi&rc=p
Audrey Luu https://www.facebook.com/thao.luuphuong.399?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Mèo Pete tớ yêu đôi giày trắng
Bùi Thị Linh Hà https://www.facebook.com/ninhnam.ho…

01 cuốn Sức mạnh của người mẹ Nhật
Dinh Van https://www.facebook.com/dinh.van.94?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Zadig hay số phận
Hồng Nhung https://www.facebook.com/sovalak.2x?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Bắt chước để thành công
Đoàn Anh Đức https://www.facebook.com/anhduc.doan.50?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Sự thật về Bébe Donge
Nguyễn Phương Liên https://www.facebook.com/phuonglien.nguyen.56829446…

02 cuốn Animorphs #1 Cuộc xâm lược dành cho 2 bạn
Nguyễn Trân https://www.facebook.com/profile.php…
Mây Mây https://www.facebook.com/yen.gia.7?fref=ufi&rc=p

01 cuốn sổ kraft made in Nhã Nam
Long Nguyen https://www.facebook.com/ePi.Longo…

Ảnh: Instagram @tranganh1107

Kết quả tặng quà trên Fanpage Nhã Nam (7/7/2018)

QUÀ TẶNG

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI, hãy điền thông tin vào link này:https://tinyurl.com/QuaNhaNam2018

CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 9/7/2018, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 17/7/2018, TRONG GIỜ VÀ NGÀY HÀNH CHÍNH theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng). Các tỉnh khác quà tặng cũng được chuyển đi từ ngày này.

01 cuốn Chó trắng
Khắc Long https://www.facebook.com/Longhoinhayy?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Bố con cá gai
Phương Dung https://www.facebook.com/dung.dung.5855?hc_ref=ARQrikPkTxlIYQmPDh7rJG4uOxQ8alp3R5mdmZmnqZhlPu5OBvoFvncepLe7ixgXlT8

01 cuốn Animorphs #1 – Cuộc xâm lược
Hồ Văn Vương https://www.facebook.com/Shavanshuryavanshi?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Animorphs #2 – Vị khách
Quỳnh Yun Nguyễn Thịhttps://www.facebook.com/quynhthu1993?hc_ref=ARRRY9PT5jS9MVC3fFw2x7TzRbrhxZ9_wGWAwqCSOYxMXDrlHYfX787iY-0kXmkcVDg

01 cuốn Khuyến học
Trần Duy Vũ https://www.facebook.com/profile.php?id=100004988347525&hc_ref=ARSpnHnFgBamxvukFt2Xd1xoU6ecCRttaNaC7rZk37fQ37l3V1xxwe5oQfDlSA_ZqqQ

05 cuốn sách tự chọn dưới 150k
Tung Linh Lam https://www.facebook.com/tunglinh.lam.3?hc_ref=ARR8DX5lL2N2AtcESD1cfLxbMaKRgcn__KDZU2rjTZnfUjeOq2FBAf6WVsBZrGcnGbs
Trang Võ https://www.facebook.com/profile.php?id=100013866707022&hc_ref=ARR4LLLnNH9OZ8FYo1tAZPoIhHK9YAUutFCcwFxAHbE3Ml-RYy73YsRivqtQ5WSU0lE
Sarah Nguyen https://www.facebook.com/sarahnguyen0411?hc_ref=ARTKKrSfhbMIFpflPPL2ZA9tKEVnxeXgbqkWffcH46AN0fPhSVaqJ26LXTkw3-NhqRk
Thảo My https://www.facebook.com/thaomy9399?hc_ref=ARQkNhAcnu67bSv7eo3IYJfG_4BEid3FYBHoBwcy7933b3Zf8QMzXp3Fa7sMXby4SFQ
Kiều Oanh Oanh https://www.facebook.com/rua.kyo.9?hc_ref=ARRctXrQqZyMIHcWmQ0xjZmZrCb6o8Z-OZH4YRsXwNzRxL6xej9_cQlxZCT7tMDwLhg

 

QUÀ TẶNG (1/10/2017)

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI,
hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM
CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 2/10/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 5/10/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng), các tỉnh khác quà tặng cũng sẽ chuyển đi từ ngày này.

01 Anh chàng Hobbit, tặng:
Phạm Thúy Quỳnh: https://www.facebook.com/pham.thuyquynh.5437?fref=ufi&rc=p

02 sổ kraft:
Yumi Bee:https://www.facebook.com/yumibee2017?fref=ufi&rc=p
Tran Vinh Quang: https://www.facebook.com/eddie.tran.714?fref=ufi&rc=p

01 sổ bìa màu, tặng:
Hà Thu: https://www.facebook.com/zolee2205?fref=ufi&rc=p

01 Những thành phố trôi dạt, tặng:
Phan Thảo: https://www.facebook.com/phanthao05?fref=ufi&rc=p

01 Alice lạc vào xứ diệu kỳ và đi qua tấm gương, tặng:
Vũ Ngọc Minh Thu: https://www.facebook.com/minhthu.vungoc.90?fref=ufi&rc=p

01 Thay đổi tư duy trong bán lẻ, tặng:
Trần Thu Hiền: https://www.facebook.com/thanhhang.tran.56027?fref=ufi&rc=p

01 Mẹ xấu, tặng:
Tuyết Nhung: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012741070329&fref=ufi&rc=p

02 sổ xé, tặng:
Phương Nguyễn: https://www.facebook.com/phuongqhx?fref=ufi&rc=p

01 Chỉ là sách thôi, tặng:
Thị Quếnh: https://www.facebook.com/thiquenh?fref=ufi&rc=p

01 Máu thời gian, tặng:
Ngọc Huyền: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007194549750&fref=ufi&rc=p

01 Lý triều dị truyện, tặng:
Ngô Duy Anh Tuấn: https://www.facebook.com/tuan.ngo.921?fref=ufi&rc=p

02 Havard bốn rưỡi sáng, tặng:
Nguyễn Thanh Thủy: https://www.facebook.com/nguyen.thanhthuy.142?fref=ufi&rc=p
Tấn Tấn: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011149050558&fref=ufi&rc=p

Combo 01 cuốn Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối + 01 cuốn Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki tặng:
Dung Thái: https://www.facebook.com/dung.thai.1654700?fref=ufi&rc=p

01 Làng quê đang biến mất, tặng:
An Yên: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014094250557&fref=ufi&rc=p

05 combo gồm 01 sổ gáy xoắn + 05 móc, tặng:
Bá Hậu: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011761976373&fref=pb&hc_location=profile_browser
Hà My: https://www.facebook.com/nhocluoihayan?fref=pb&hc_location=profile_browser
Ngọc Phạm: https://www.facebook.com/phamngoc15333?fref=pb&hc_location=profile_browser
Trương Quang Đại: https://www.facebook.com/takojuu0611?fref=pb&hc_location=profile_browser
Đỗ Trung Đức: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015429884827&fref=pb&hc_location=profile_browser

05 Chuyện con chó tên là trung thành, tặng:
Lê Thiện: https://www.facebook.com/le.trithien.7?hc_ref=ARTuPug_RNuqHtCDjNSMhHIQazekkYni5BsAkRMq9uyOIGc9KVdzyAk8GHuGp5ZAgWs
Phương Dâu: https://www.facebook.com/dau.pororo?hc_ref=ARS4G2B0upEl7QvqgUH9W-Li_etJ8NFRVrZ-0F7y01rFep8oxVsEeu0gHA6DuSuQP3Y
Thao Vy Nguyen: https://www.facebook.com/veedateu?hc_ref=ARR9ofOvEs6pDuxWuMgmva0XE_cAO06vi9wJpP0nsO25lrjZGafduuRwIx4n49qYPWc
Ánh Phượng: https://www.facebook.com/be.mituot.1460?hc_ref=ART9Zjlt5dgl2XlfOSV1_DvplHSuI-QmTObky8LRQvmc1vIxRzl_ZnokFQXN1685rL4
Hoàng Kim Oanh: https://www.facebook.com/hoangkimoanh9196?hc_ref=ARQ6qzlepUhezmP1mw1B63dH2vUMHSIkjCIoVA9r5XZt4hJrIodsf_VpG6iWPr0yWX8

05 Hồ (Kawabata), tặng:
Xuan Lan: https://www.facebook.com/xuan.lan.146?hc_ref=ARQ7Sjv70UKpkajziVN3Cy89w24XbSnFqdIk6tWbAQmMDtt8-JcA2eDYwXsdC5MBxi4
Nguyễn Hằng: https://www.facebook.com/langle.1a?hc_ref=ARTR6IGRGHRFTfRZbFwMt39BFtzxsE-EQv03s_7IdTLhyNatT1xTKmp358pdxNFfRIs
Thảo Bún: https://www.facebook.com/thaobun15?hc_ref=ARSkRXnDgqDLJcSD9H1jq1bO8pmwuykt6AWqEf9W5MvhSprnPZ-Mpkww-n6GZKhYa48
Đỗ Phạm My Sa: https://www.facebook.com/my.sa.564?hc_ref=ARTcH_8GfRruRi45osKMuX2PzM6N1vANk-ReXsjRGX8iMvnETLo02T6Ma3nEEZ5ObDo
Hoàng Tuấn Vũ: https://www.facebook.com/vu.5387264?hc_ref=ARS7T6R13RWA4YWHUP82Y-iVPFwfsj8-YCsoID7ROSsJ_CIRurIU9k2tdzDRtj5dMCQ

05 cuốn danh tác bất kỳ, tặng:
Thu Thảo: https://www.facebook.com/bubu.kute.31?fref=ufi&rc=p
Đặng Vân Anh: https://www.facebook.com/tocvang.hoe.75?fref=ufi&rc=p
Hương Lan Vũ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007423186483&fref=ufi&rc=p
Diễm Hương: https://www.facebook.com/dejngua.toy?fref=ufi&rc=p
Phạm Hà Phương: https://www.facebook.com/haphuong.pham.9619?fref=ufi&rc=p

 

QUÀ TẶNG (23/9/2017)

QUÀ TẶNG

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI,
hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM
CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 25/9/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 28/9/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng), các tỉnh khác quà tặng cũng sẽ chuyển đi từ ngày này.

01 cuốn Lá thư hè, tặng:
Nguyễn Thanh Vân: https://www.facebook.com/vannguyenthanh.ftu?fref=ufi&rc=p

01 sổ màu:
Thanh Phương: https://www.facebook.com/tongthithanhphuong?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu:
Phạm Phúc Hậu: https://www.facebook.com/phuchau.pham.927?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Em bé đến từ đâu:
Luu Dai Trang: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Chuyện nhỏ Sài Gòn, tặng:
Lê Quang Thành: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Nuôi dạy con kiểu cá heo, tặng:
Giang Phương Minh: https://www.facebook.com/mtchanh?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Chuyện con chó tên là Trung Thành, tặng:
Khanh Loan: https://www.facebook.com/khanh.loan.750?fref=ufi&rc=p

04 sổ kraft, tặng:
Lê Ngọc Bảo: https://www.facebook.com/mh370.4ever?fref=ufi&rc=p
Nguyen Tuong Vi: https://www.facebook.com/vi.nguyentuong.7?fref=ufi&rc=p
Phan Nhật Thảo Nguyên: https://www.facebook.com/nguyen.phan.112?fref=ufi&rc=p
Vũ Ngọc Minh Thu: https://www.facebook.com/minhthu.vungoc.90?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Tâm hồn cao thượng:
Phan Quỳnh Anh: https://www.facebook.com/tranthi.quynhanh.38?fref=ufi&rc=p

01 Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi kèm chữ ký dịch giả:
Khoa Đăng Võ: https://www.facebook.com/dangkhoa.vo.33?fref=ufi&rc=p

QUÀ TẶNG (16/9/2017)

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI,
hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM
CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 18/9/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 21/9/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng), các tỉnh khác quà tặng cũng sẽ chuyển đi từ ngày này.

01 cuốn Coralne, có chữ ký của dịch giả tặng:
Hoàng Hăng Hái: https://www.facebook.com/hoang.phanphuocminh…

01 cuốn Bước chậm lại giữa thế gian vội vã, tặng:
Dũng Ngọc: https://www.facebook.com/profile.php…

06 sổ kraft, tặng:
Lê Huyền Linh: https://www.facebook.com/huyenlinh.le.94?fref=ufi&rc=p
Mon Ji:https://www.facebook.com/mon.ji.39?fref=ufi&rc=p
Nguyễn Ngọc: https://www.facebook.com/profile.php…
Phạm Ngọc Vũ: https://www.facebook.com/ngocvu.pham.71697?fref=ufi&rc=p
Thuan Nguyen: https://www.facebook.com/smile.thuannguyen?fref=ufi&rc=p
Tuấn Ngô: https://www.facebook.com/ngo.tuan.31149?fref=ufi&rc=p

01 cuốn sách Em sẽ đến cùng cơn mưa, tặng:
Ngọc Ánh: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Có một phố vừa đi qua phố, tặng:
Trần Hương Giang: https://www.facebook.com/ginnifertran?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Cẩn thận khi ở nhà, tặng:
Lê Phương Nga: https://www.facebook.com/ginnifertran?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Đàng hoàng nơi công cộng, tặng:
Thân Ngọc Thủy: https://www.facebook.com/wild.rose.18?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Biết phòng tránh kẻ xấu, tặng:
VT Van: https://www.facebook.com/vu.t.van.1?fref=ufi&rc=p

01 An toàn khi ra ngoài, tặng:
Thanh Trang Nguyen: https://www.facebook.com/nguyenthanhtrang.trang…

01 cuốn Điềm tĩnh và nồng nhiệt, tặng:
Tử Dương: https://www.facebook.com/nhat.huyen.18?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Ngôn từ, tặng:
Trần Thị Linh: https://www.facebook.com/thilinh.tran.9803…

02 cuốn Mùa thu của cây dương, tặng:
Bảo Thy: https://www.facebook.com/btnguyen.bt?fref=ufi&rc=p
Mộc Kim Chi Miên: https://www.facebook.com/chi.nguyenthi.980?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Trầm 4, tặng:
Diệu Linh: https://www.facebook.com/bopxu?fref=ufi&rc=p
Huyền Trần: https://www.facebook.com/huyen.tran.148?fref=ufi&rc=p

01 Nam kỳ danh nhân, tặng:
Bui Thanh Duong: https://www.facebook.com/bui.thanhduong.9?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Em sẽ đến cùng cơn mưa, tặng:
Loan Nguyễn: https://www.facebook.com/profile.php…

03 sổ màu, tặng:
Nguyễn Phương Nhi: https://www.facebook.com/comay.nguyen.507…
Văn T.Liên: https://www.facebook.com/profile.php…
Gấu LaAn: https://www.facebook.com/wildwindkr?fref=ufi&rc=p

Ảnh: (c) Chi Na Chan

QUÀ TẶNG (26/8/2017)

https://i.imgur.com/WeShGj1.jpg

QUÀ TẶNG

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI,
hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM
CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 28/8/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 31/8/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng), các tỉnh khác quà tặng cũng sẽ chuyển đi từ ngày này.

02 cuốn Quá trẻ để chết, tặng:
Đinh Quang Thắng: https://www.facebook.com/thang.khy?fref=ufi&rc=p
Trần An Nhiên: https://www.facebook.com/profile.php…

02 cuốn Romeo và Juliet, tặng:
Mai Trang: https://www.facebook.com/profile.php…
Xuân Nguyễn: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó, tặng:
Nguyễn Hoàng Hiệp:
https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Và rồi núi vọng, tặng:
Tuyết Trần: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Những ngã tư và những cột đèn, tặng:
Thu Hương Nguyễn: https://www.facebook.com/thu.h.nguyen.3?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Tớ không sợ bị bắt nạt, tặng:
Tình Lê: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Đánh răng súc miệng, tặng:
Huong Thao: https://www.facebook.com/thao.thoi.7?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, tặng:
Nguyễn Thanh Thủy: https://www.facebook.com/nguyen.thanhthuy.142?fref=ufi&rc=p

2 cuốn tập Blueangel , tặng:
Lành Lương: https://www.facebook.com/lanhaikosuki?fref=ufi&rc=p
Tuong Lam: https://www.facebook.com/profile.php…
01 sổ kraft:
Cúc Võ: https://www.facebook.com/cuc.vo.58511?fref=ufi&rc=p

01 sổ màu, tặng:
Trang Sophie: https://www.facebook.com/trang.do.2812?fref=ufi&rc=p

ảnh: (C) Hồng Vương

QUÀ TẶNG (12/8/2017)

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI,
hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM
CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 15/8/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 21/8/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng), các tỉnh khác quà tặng cũng sẽ chuyển đi từ ngày này.

01 cuốn Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, tặng:
Kim Ngưn Nguyễn: https://www.facebook.com/cadencekiukiu?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, tặng:
Nấm: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004004318173&fref=ufi&rc=p

01 sổ Rừng na uy, tặng:
Dương Trang: https://www.facebook.com/duongtrang1410?fref=ufi&rc=p

03 sổ kraft, tặng:
Ngoc Vu: https://www.facebook.com/hobeybey.null?fref=pb&hc_location=profile_browser
Thu Uyen: https://www.facebook.com/alliechu28?hc_ref=ARSU6pWS8sUHD2_fje_AozZwPZIvMiKkizIZs1NwO6FW5eyNna79dt4tVI5zrMuKSVg
Diệu Nhân: https://www.facebook.com/nguyendieu.nhan?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Bí mật của Naoko, tặng:
Hương Trang: https://www.facebook.com/huongtrang4?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Kiêu hãnh và định kiến, tặng:
Hồng Nhung: https://www.facebook.com/Sunshine.btl?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Thiên môn chi uy, tặng:
Cát Lún: https://www.facebook.com/gio.taybac.9?fref=ufi&rc=p

02 cuốn Thiên môn công tử, tặng:
Huyền Hương: https://www.facebook.com/chic.ky.142?fref=ufi&rc=p
Nguyễn Quang Minh: https://www.facebook.com/nqmthptpl?fref=ufi&rc=p

02 cuốn Coraline, tặng:
Lý Quỳnh Hân: https://www.facebook.com/quynh.han.908?fref=ufi&rc=p
Nga Nguyễn: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007585960309&fref=ufi&rc=p

01 cuốn Đại dương cuối đường làng, tặng:
Nguyễn Thu Uyên: https://www.facebook.com/Juwonie?fref=ufi&rc=p

QUÀ TẶNG ( 5/8 /2017 )

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI,
hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM
CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 8/8/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 14/8/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng), các tỉnh khác quà tặng cũng sẽ chuyển đi từ ngày này.02 sổ bìa màu:
Trần Thị Hải Yến: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010959130194&fref=ufi&rc=p
Thy Minh: https://www.facebook.com/minh.thy.35?fref=ufi&rc=p

04 sổ kraft, tặng:
Nguyễn Thị Phương: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013114442495&fref=ufi&rc=p
Linh Táo: https://www.facebook.com/minhphuc.nguyen.7587370?fref=ufi&rc=p
Huỳnh Vũ: https://www.facebook.com/rainy.dn?fref=ufi&rc=p
Ong Noi Soc: https://www.facebook.com/ongnoi.soc?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Yếu con như nắng xuân, tặng:
Nguyễn Văn Phú: https://www.facebook.com/typhu.nguyen.98?fref=ufi&rc=p

01 sách và móc khóa Bước chậm lại giữa thế gian vội vã, tặng:
Tiên Nguyễn: https://www.facebook.com/jc.nguyen.739?fref=ufi&rc=p

01 sách và móc khóa Ở quán cafe của tuổi trẻ lạc lối:
Quỳnh Anh: https://www.facebook.com/Q.anhhhh?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Hãy chăm sóc mẹ, tặng:
Trà Nguyễn: https://www.facebook.com/thutra.mk?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Ngôn từ, tặng:
Nhật Linh: https://www.facebook.com/nhatlinh.buithi.39?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Nhật ký ngốc xít, tặng:
Ny Trần: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009944521550&fref=ufi&rc=p

01 cuốn Đại dương cuối đường làng:
Ngốc Trẻ Con: https://www.facebook.com/quay.nhoc.397?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Lý Khai Phục Thế giới khác đi nhờ có bạn, tặng:
https://www.facebook.com/couplevirgo.4004?fref=ufi&rc=p

03 bạn mỗi bạn nhận 07 móc khóa:
Khờ Hề Thằng: https://www.facebook.com/sherlock.holme.9250?fref=ufi&rc=p
Khánh Quỳnh: https://www.facebook.com/poppertclove?fref=ufi&rc=p
Nguyễn NM: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004951659983&fref=ufi&rc=p

01 cuốn Nhà giả kim, tặng:
Tống Thu Phương: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009318567384&fref=ufi&rc=p

ảnh (c): Hoa Anh Đào

Quà tặng Nhã Nam Thư Quán [22/7/2017]

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI ĐÂY, hãy điền thông tin vào link này:
https://goo.gl/forms/m6Gz6uqpzOtAUeFG3

(VUI LÒNG KHÔNG ĐIỀN NẾU KHÔNG TÌM THẤY TÊN BẠN TRONG DANH SÁCH BÊN DƯỚI)

 Bạn cần điền đủ thông tin trước 10h00 ngày thứ Năm, 26/07/2017 và gửi TIN NHẮN cho page Nhã Nam thư quán để xác nhận, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình.
 Sau khi các bạn điền đủ thông tin và nhận được tin xác nhận từ page, bạn có thể đến nhận quà bắt đầu từ ngày thứ Hai, 31/07/2017).
Thời hạn nhận quà là từ 31/07/2017 đến 31/08/2017. Quà sẽ không còn hiệu lực sau thời gian này.

1) 01 cuốn Trao em mặt trời
Thu Uyen (https://www.facebook.com/alliechu28?fref=ufi&rc=p)

2) 01 cuốn sách tùy chọn (dưới 100k)
Minh Phương (https://www.facebook.com/profile.php…)

3) 01 gift box bất ngờ
Nguyễn Mai (https://www.facebook.com/profile.php…)

4) 01 cuốn Điều em cần chỉ là anh hối hận thôi sao + 01 cuốn Ăn, cầu nguyện, yêu
Khánh Linh Phan (https://www.facebook.com/phankhanhlinh13?fref=ufi&rc=p)

Quà tặng [22/7/2017]

NẾU BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI,
hãy điền thông tin vào link này: http://tinyurl.com/QUATANGNHANAM
CHÚ Ý: Bạn cần điền đủ thông tin trước 17h00 ngày 24/7/2017, nếu không bạn sẽ không nhận được phần quà của mình. Nếu nhận trực tiếp, bạn có thể đến từ ngày 27/7/2017, trong giờ và ngày hành chính theo địa chỉ đăng ký (trong vòng 1 tháng), các tỉnh khác quà tặng cũng sẽ chuyển đi từ ngày này.

01 sổ bìa màu:
Nguyễn Đức Anh: https://www.facebook.com/legend.lion.2k…

04 sổ kraft, tặng:
Tuong Lam: https://www.facebook.com/profile.php…
Dương Ngân Hà: https://www.facebook.com/nganha.duong.5?fref=ufi&rc=p
Thảo Nga: https://www.facebook.com/profile.php…
Lưu Lười: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Triết học kỳ thú, tặng:
Trang Kiu: https://www.facebook.com/TrangSmileMaximum?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Thiên văn hấp dẫn, tặng:
Oanh Le: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Tù nhân của thiên đường, tặng:
Phạm Nguyễn Nguyệt Hà: https://www.facebook.com/PhamNguyenNguyetHa?fref=ufi&rc=p

2 bạn mỗi bạn nhận 2 móc khóa (ghi rõ móc khóa mình muốn, nếu hết Ad sẽ đổi sang một móc khóa bất kỳ):
Phương Dung: https://www.facebook.com/phuongdung.le.902?fref=ufi&rc=p
Ngọc Diệp: https://www.facebook.com/ngoc.diep07?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Hắt xì, tặng:
Hải Yến: https://www.facebook.com/heomup.kutestellar?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Hoa mộng ảo, tặng:
Đức Trần; https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Một mình ở châu Âu, tặng:
Trịnh Ngọc Như: https://www.facebook.com/trinhngoclulu?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Thằng Khờ, tặng:
An Văn Nguyễn: https://www.facebook.com/beegxnxxmofos?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki, tặng:
Trung Beos: https://www.facebook.com/profile.php…

01 cuốn Trên đường, tặng:
Vũ Việt Anh: https://www.facebook.com/vietanh.vu.524?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Mãi yêu con, tặng:
Phạm Thị Thu Hiền: https://www.facebook.com/beh.ut.3?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Cậu bé ăn sách phi thường, tặng:
Thùy Anh Nguyễn: https://www.facebook.com/thuyanh.nguyen.549?fref=ufi&rc=p

01 sổ Cô gái trên tàu, tặng:
Phan Phan Huế: https://www.facebook.com/profile.php…

02 cuốn Ba ơi mình đi đâu có chữ ký dịch giả, tặng:
Trần Linh: https://business.facebook.com/tranlinh2013?fref=ufi&rc=p
Diễm Lệ Thị Trần: https://business.facebook.com/thitran.diemle?fref=ufi&rc=p

01 cuốn Một mình ở châu Âu, tặng
Tú Ngọc: https://www.facebook.com/tu.oc.90?fref=ufi&rc=p

ảnh: (c) diều đơn