Bố con cá gai


“Thời gian không công bằng với tất cả mọi người, không phải với ai hết đêm cũng là ngày. Với ai đó một đêm có thể dài hơn cả đời người.”

© Từ Lạc Hàm

Bài dự thi Ảnh đẹp quote hay 2019

Leave a Reply