BẪY 22 – JOSEPH HELLER (Phương review)

“Con người là vật chất… Thả anh ta ra ngoài cửa sổ, anh ta sẽ rơi xuống. Đốt anh ta, anh ta sẽ cháy. Chôn anh ta, anh ta sẽ thối rữa, như đủ thứ rác rưởi khác. Hồn đã mất thì người chính là rác rưởi”Đó là một thách thức đáng kể để “bắt sóng” được mạch truyện của “Bẫy 22”. Sau 10 chương đầu, mình đã nghĩ ở đây thực sự có một cái “bẫy”, cái bẫy truyền thông khiến mình tin vào một cuốn sách không thực sự xuất sắc như lời đồn, không giá trị được như những lời ca ngợi, hoàn toàn không phải là “một tiểu thuyết Mỹ vĩ đại” (Stephen Hawking) hay “tiểu thuyết chiến tranh duy nhất có ý nghĩa” (Harper Lee).

Đọc nốt bài review này tại đây nhé