Bắt trẻ đồng xanh


“Đời quả là một cuộc bài mà người ta phải chơi theo đúng luật chơi”.

Nhưng nếu ta phá vỡ thì chuyện gì sẽ xảy ra, ai là người rơi xuống, hay sẽ có một cuộc bài mới. Những bài học đạo đức, những triết lí sống được giấu trong một cuốn sách đầy sự nổi loạn và táo bạo.

Bài dự thi Ảnh đẹp quote hay 2019

Leave a Reply