Bắt trẻ đồng xanh


Tôi luôn luôn phải nói: “Sung sướng được gặp anh” với những người mà tôi chẳng sung sướng chút nào khi thấy họ. Tuy nhiên nếu bạn muốn sống, bạn phải nói những thứ ấy.

Bài dự thi Ảnh đẹp quote hay 2019

Leave a Reply