Số Không – Umberto Eco

“Những kẻ thất bại, cũng như như những kẻ tự giáo dục, luôn có thứ hiểu biết rộng hơn kẻ chiến thắng. Muốn thắng, bạn phải biết rõ một thứ mà thôi, mà không mất thời gian vào những thứ khác. Sự uyên bác dành cho sự thất bại. Càng biết nhiều, thì mọi thứ của anh ta lại càng đi chệch hướng”SỐ KHÔNG | Umberto Eco

Đọc Số không của Umberto Eco khiến bạn không ngừng mỉm cười bởi những bình luận hóm hỉnh mà sắc sảo. Cũng không rõ Umberto có đang đùa hay không, hình dung nụ cười của ông chắc cũng như Monalisa. Cách xây dựng câu vô cùng thông minh, khiến bạn phải suy ngẫm và xếp loại chính mình để nhận ra bạn thành công mà lại thất bại, bạn thất bại mà lại thành công. Hoặc giả ai muốn phân loại chính mình hay kẻ khác là điều bất khả và đều dẫn đến thành một trò cười.

Leave a Reply