August 2018

Review Quái thú

[Review của Minh Tú Phạm‎ trên Nhã Nam reading club] Quái thú của thiên nhiên, con quái thú với bộ lông đen mượt và đôi mắt vàng rực hay quái thú trong chính con [...]