August 2017

Ra mắt: Thơ Dương Tường

Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam trân trọng xuất bản tuyển thơ của nhà thơ Dương Tường. Nhân dịp này, xin kính mời Quý độc giả và nhà báo [...]