TIỀN: THƯ TUYỆT MỆNH

“Chúng ta không thực sự đi sâu tìm hiểu lòng dạ người khác, ngay cả khi chúng ta nghĩ mình làm vậy. Hầu như chúng ta không bao giờ đi sâu vào rồi lôi họ ra. Chúng ta chỉ đứng ngoài miệng hang, quẹt cây diêm, và nhanh gọn hỏi xem có ai trong ấy không.” : THƯ TUYỆT MỆNH |

Và đó trở thành sự nhầm lẫn chung trong tất cả các mối quan hệ của con người. Một vài tin nhắn online, một vài câu hỏi bâng quơ đã vội khiến ta kết luận rằng người kia đã hiểu lòng hiểu dạ mình, khiến ta chủ động thân thiết với họ rồi mới mộng vỡ tan tành. Hãy nhớ, một người nhọc công tìm hiểu ta là một người phải lôi ta ra khỏi tăm tối, chứ không chỉ đơn thuần hỏi han, đơn thuần “quẹt cây diêm”, các mọt nhé!

Là một trong top 100 cuốn tiểu thuyết tiếng Anh hay nhất, quyển sách nói và chỉ nói về tiền này thực sự sẽ làm bạn kính cẩn nghiêng mình về những tác hại chỉ tiền mới có thể gây ra!

Leave a Reply