Đọc sách: Tâm lý người An Nam

Đọc sách: Tâm lý người An Nam

“Trên hết, người An Nam giữ mối hằn thù thâm sâu đối với bất cứ kẻ ngoại bang nào có thể tới để đánh bật họ ra khỏi tín ngưỡng, tập tục và định chế của họ. Dù cho người Trung Hoa hay người châu Âu đến xâm lăng xứ sở, sai khiến họ nhân danh một người chủ này hay người chủ kia, điều đó chẳng mấy quan trọng đối với họ, chừng nào người ta còn tôn trọng tôn giáo, luật lệ và tập quán của họ.”
Tâm lý người An Nam, Paul Giran, Nguyễn Tiến Văn dịch

Trong hình là cuốn sách vừa phát hành của Nhã Nam, “Tâm lí người An Nam” của Paul Giran, tham biện dân sự tại Phủ toàn quyền Đông Dương những năm 1900, tác phẩm có tính tham khảo rất cao để tìm hiểu về ngành Việt Nam học cũng như tâm lý thực dân đương thời. Bản dịch nhuần nhuyễn được thực hiện bởi dịch giả gạo cội Nguyễn Tiến Văn. Một cuốn sách phải có, nếu bạn quan tâm đến mảng đề tài này.

 

Sách có bán tại các Hiệu sách Nhã Nam, TIKIFAHASA cũng như các hiệu sách khác trên toàn quốc.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.